Här är faktatexter vi skrivit om Homo sapiens och Neandertalare.